نویسنده: علی‌اصغر عبدالهی
تعداد عنوان ها: 1
تکنیک‌ها و مدل‌های کمی در برنامه‌ریزی شهری
علی‌اصغر عبدالهی؛ علی شمس‌الدینی؛ مسلم قاسمی
350,000