موضوعات: فنی مهندسی
تعداد عنوان ها: 17
ارزیابی کیفیت توان در سیستم های قدرت
محمد محمدی؛ مهدی نفر
180,000
آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن
معین نبی پور؛ امین نعمتی زاده حقیقی
70,000
استفاده از سیال فوق بحرانی در استخراج و تولید نانوذرات
نادیا اسفندیاری؛ سید محمد قریشی
50,000
آشنایی عملی مهندسین برق با ماشین های الکتریکیAc
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
110,000
اصول هوش مصنوعی نوین
زهرا اصغری ورزنه؛ معصومه شریف زاده؛ مزدا معطری
150,000
اندازه گیری پارامترهای ماشین های الکتریکیAc توسط کاردانها
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
80,000
ترشوندگی
بیژن هنرور؛ علی رحیمی
150,000
جریان های چگال
نادر برهمند؛ محمدهادی فتاحی
20,000
جنبه های مکانیکی خوردگی
احمد جنابعلی جهرمی
200,000
دستور کار آزمایشگاه نفت
زهرا عرب ابوسعدی؛ شهرام زارع
70,000
کنترل خوردگی وتمیزکاری هواپیما
مرکزپشتیبانی خوردگی,پایگاه هوایی نیروی دریایی"نورت ایسلند"کد4.3.4,ساندیگوCA؛ رضا بازرگان لاری؛ زهرا خادم مدرسی؛ علی یزدانی
300,000
مبانی مبدل های حرارتی
حسین نعمتی؛ علیرضا ماهوتچی؛ محمد مقیمی اردکانی
470,000
مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز
بیژن هنرور؛ علی رحیمی
200,000
مدار مجتمع خطی
مسعود جباری؛ مهدی نفر
120,000
مدل سازی و کنترل پیل های سوختی کاربردهای تولید پراکنده
هاشم نهریر؛ محمد تسلیمیان؛ کایشنگ ونگ؛ سید مهدی ذکریا
150,000
مکانیک محیط های پیوسته
احمد جنابعلی جهرمی
65,000
نقشه کشی صنعتی با اتوکد مکانیکال
مسعود خواجه؛ حسین شکری
150,000