موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 15
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
محمدعلی زارع؛ عمران مرادلو؛ معصومه عمادی؛ مریم ایران پور
60,000
حسگرهای گازی بر پایه اکسیدهای فلزی نانوساختار
جی. ارنا؛ کمال جانقربان؛ علی میرزائی؛ مریم بنیانی
150,000
حقوق و فضا
لوتا ویکاری؛ سیدمحمد حسینی
150,000
رهیافت حل مساله در فیزیک(جلد اول:مکانیک،نسبیت،الکترومغناطیس)
سیدنی بی.کان؛ وحید ستوده؛ بوریس ای.نادگورنی؛ وحید فلاحی؛ رحیم بهاری قوشچی؛ سپیده افتخاری
180,000
سنتز ترکیبات آلی
کریستین ویلیز؛ غلامحسین مهدوی نیا؛ مارتین ویلز؛ افسانه علمدار؛ مریم میرزازاده
70,000
شیمی دارویی(ویژه ی رشته های شیمی)
سهیلا قسامی پور؛ الهام برم شوری
70,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد اول)
میکاییل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
200,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد دوم)
میکایل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
300,000
مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاج الدین دریکوند؛ مینا باقرپور فرد
50,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ مسعود جباری
150,000
نانو کامپوزیت های فلزی
احد زارع؛ متین نقی زاده؛ علی کریمیان فرد
70,000