تعداد عنوان ها: 76
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد اول)
میکاییل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
200,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد دوم)
آقای میکایل پارکر؛ آقای مسعود جباری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ خانم زهرا عباسی
300,000
کاربرد آمار در خاک و آب
حمیدرضا فولادمند؛ روزبه ترابی؛ احسان امین دین
35,000
کاربرد عملیات واحد در مهندسی شیمی
دکتر مهدی عزیزی؛ آقای شهرام زارع
300,000
کنترل خوردگی وتمیزکاری هواپیما
مرکزپشتیبانی خوردگی,پایگاه هوایی نیروی دریایی"نورت ایسلند"کد4.3.4,ساندیگوCA؛ رضا بازرگان لاری؛ زهرا خادم مدرسی؛ علی یزدانی
300,000
مبانی مبدل های حرارتی
آقای حسین نعمتی؛ آقای علیرضا ماهوتچی؛ آقای محمد مقیمی اردکانی
470,000
مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز
آقای بیژن هنرور؛ آقای علی رحیمی
200,000
متابولیسم گیاهی(جلد اول)
محمدرضا هادی
97,000
مدار مجتمع خطی
مسعود جباری؛ مهدی نفر
120,000
مدل سازی جریان های آشفته
آقای محمدهادی فتاحی؛ آقای نادر برهمند
200,000
مدل سازی و کنترل پیل های سوختی کاربردهای تولید پراکنده
هاشم نهریر؛ محمد تسلیمیان؛ کایشنگ ونگ؛ سید مهدی ذکریا
150,000
معیارهای بهبود جزیزه حرارتی شهری
آقای هیدکی تاکی بایاشی؛ آقای علی شمس الدینی؛ آقای ببراز کریمی
50,000
مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
آقای سیدعلی حسینی؛ آقای عبدالصالح زر؛ خانم فاطمه احمدی
70,000
مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاج الدین دریکوند؛ مینا باقرپور فرد
50,000
مکانیک محیط های پیوسته
احمد جنابعلی جهرمی
65,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ دکتر مسعود جباری
150,000
نانو کامپوزیت های فلزی
آقای احد زارع؛ آقای متین نقی زاده؛ آقای علی کریمیان فرد
70,000
نقشه کشی صنعتی با اتوکد مکانیکال
مسعود خواجه؛ حسین شکری
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه