تعداد عنوان ها: 66
مدار مجتمع خطی
مسعود جباری؛ مهدی نفر
120,000
مدل سازی جریان های آشفته
آقای محمدهادی فتاحی؛ آقای نادر برهمند
200,000
مدل سازی و کنترل پیل های سوختی کاربردهای تولید پراکنده
هاشم نهریر؛ محمد تسلیمیان؛ کایشنگ ونگ؛ سید مهدی ذکریا
150,000
مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
آقای سیدعلی حسینی؛ آقای عبدالصالح زر؛ خانم فاطمه احمدی
70,000
مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاج الدین دریکوند؛ مینا باقرپور فرد
50,000
مکانیک محیط های پیوسته
احمد جنابعلی جهرمی
65,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ دکتر مسعود جباری
150,000
نانو کامپوزیت های فلزی
آقای احد زارع؛ آقای متین نقی زاده؛ آقای علی کریمیان فرد
70,000
نقشه کشی صنعتی با اتوکد مکانیکال
مسعود خواجه؛ حسین شکری
150,000
هفت خوان ارتباط
آقای نصیر داستان؛ خانم ژاله رفاهی؛ خانم لیلا لطفی پور
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه