معرفی و ساختار انتشارات

انتشارات دانشگاه آزاد سالامی واحد مرودشت از سال 1388 با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقل و رسمی فعالیت خود را در زمینه چاپ کتابهای علمی و دانشگاهی شروع نموده است و تا کنون 71 کتاب در رشته های مختلف دانشگاهی به چاپ رسانده است.

 

ریاست شورای انتشارات: دکتر قهرمان سلوکی نژاد

دبیر شورا: دکتر علی شمس الدینی

 

اعضای شورای انتشارات

 

دکتر مسعود جباری

دکتر تاج الدین دریکوند

دکتر مهدی نفر

دکتر سلطانعلی کاظمی

دکتر ژاله رفاهی