مراکز پخش و فروش کتاب

الف- مرکز انتشارات واقع در مجتمع مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- پشت ساختمان دانشکده علوم پایه

ب- مرکز انتشارات دانشکده در مجتمع های آموزشی امام علی (ع) و مجتمع آموزشی امام رضا (ع)

ج - کتابفروشی های (محمدی، خوارزمی، شهر کتاب و فرهنگ) در سطح شهر شیراز واقع در خیابان ملاصدرا نیز برخی از کتابهای انتشارات واحد را به فروش می رسانند.

د- کتابفروشی الکترونیکی پرشین بوک

ز- کتابفروشی الکترونیکی خانه کتاب